Azure

Azure

Azure är namnet på Microsofts molnplattform, vilket innebär en plattform som bland annat låter dig köra applikationer i molnet istället för lokalt på dina fysiska servrar. I dagsläget finns över 200 produkter att tillgå inom Azure, som även är en av de största aktörerna inom molnplattformar.

Infrastruktur i världsklass

Med Microsofts molnplattform får du en infrastruktur i världsklass som du kan lita på. I tjänsten ingår fysiska element som redundanta system för strömförsörjning, nätverk och kylning, samt programvaruelement så som säkra distributionsprocesser, störningsfritt underhåll och felprediktion som baseras på maskininlärning.

Den globala infrastrukturen består av två viktiga komponenter – fysisk infrastruktur och anslutningsbara nätverkskomponenter. Den fysiska komponenten består av fler än 200 fysiska datacenter ordnade i regioner och är sammankopplade via ett av världens största länkade nätverk. Ta en titt på hur det kan se ut på insidan!

Ta en VR-tur

azure

bg copy 2

Upptäck möjligheterna med Azure

Som en av världens ledande molnplattformar erbjuder Microsoft Azure företag möjligheten att ta full kontroll över sina IT-resurser och få tillgång till en mängd kraftfulla funktioner och verktyg. Azure möjliggör skalbarhet, kostnadseffektivitet, tillförlitlighet, säkerhet, innovation och integration och ger företag den konkurrensfördel de behöver för att växa och lyckas.

En av de främsta fördelarna med molnplattformen är skalbarheten. Företag kan enkelt anpassa sina resurser efter företagets behov och hantera växande volymer av data och trafik. Azure är också kostnadseffektivt eftersom företag bara betalar för de resurser de faktiskt använder. Detta innebär att företag kan minska sina IT-kostnader och undvika överinvesteringar i IT-infrastruktur.

Azure är en högt tillgänglig och tillförlitlig molnplattform som erbjuder företag högsta nivå av säkerhet. Microsoft investerar stora resurser i att säkerställa att plattformen är robust och pålitlig, vilket innebär att företag kan lita på att deras data och tjänster är tillgängliga när de behöver dem. Plattformen följer också strikta säkerhetsstandarder och certifieringar och erbjuder företag en säker miljö för sina data och system.

Med Azure kan företag också vara innovativa och differentiera sig från sina konkurrenter. Molnplattformen erbjuder en mängd tjänster för apputveckling, analytik, IoT och mer, vilket möjliggör innovation och tillväxt. Företag kan således använda Azure för att skapa nya affärsmöjligheter och differentiera sig från sina konkurrenter.

Molnplattformen kan också integreras med befintliga IT-system och -applikationer och erbjuder en mängd integrationsmöjligheter, du kan därför enkelt integrera dina befintliga system och applikationer och skapa en sömlös IT-miljö.

Med alla dessa fördelar och möjligheter som Azure erbjuder är det tydligt varför allt fler företag väljer att använda Azure som sin föredragna molnplattform. Oavsett om du är ett litet, medelstort eller stort företag, finns det en lösning som passar dina behov och krav. Så varför inte börja utforska Azure idag och ta din verksamhet till nästa nivå?

Varför Azure?

Fördelarna med en molnplattform är många. Azure erbjuder bland annat funktioner för att undvika dataförlust, säkerhetskopiering, automatisk inloggning och säkerhet.

Möjligheten att ansluta till den globala Azure-nätverket gör även att deras datacenter tillhandahåller hög tillgänglighet, låg latens, skalbarhet och de senaste framstegen inom molninfrastruktur.

Tillsammans ser dessa komponenter till att data hålls helt inom det betrodda Microsoft-nätverket och att trafiken aldrig går via det offentliga nätet.

 

Student girl writting in a notebook while sitting in front of la
Network servers in a data center. Tier III carrier neutral data

Fem fördelar

Säkert - Azure är en mycket säker molnplattform. Du kan använda inbyggda säkerhetskontroller i flera lager tillsammans med en unik hotinformation som hjälper dig upptäcka och skydda din verksamhet mot potentiella hot. Microsofts team inom cybersäkerhet består av fler än 3 500 globala experter som tillsammans arbetar för att skydda data och information i Azure.

Miljövänligt - Att använda Microsoft Azure är upp till 98 procent mer effektivt gällande koldioxidutsläpp än att använda ett traditionellt datacenter. Allt fler företag världen över minskar sin energiförbrukning och övergår till ett mer koldioxidneutralt nät i Azure.

Skalbart - När arbetsbelastningen och personalstyrkan ökar eller minskar behöver du ändra prestandan på molnplattformen. Till skillnad från om du har en fysisk server där du behöver köpa delar eller en helt ny server för att öka prestandan, är det med Azure gjort på bara en knapptryckning.

Pålitligt - Microsofts datacenter hanteras, övervakas och administreras av Microsofts egna driftpersonal med många års erfarenhet av att leverera en av världens största onlinetjänster. De fysiska anläggningarna är bemannade 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, för att övervaka och driva datacentret. 

Modernt - Microsofts molnplattform utvecklas ständigt vilket gör lösningen framtidssäkrad. Genom att göra nya applikationer och tjänster tillgängliga för alla kunder har Microsoft skapat en lösning såväl det lilla företaget som det stora ska ha tillgång till en modern och smidig IT-miljö.