Sky background and stars at night Milkyway

Prisjustering av tjänster 2024

Från och med 1 januari 2024 uppdaterar vi priserna för flertalet av våra tjänster. Vi har sedan tidigare gått ut med information om att Microsoft justerar sina priser med 10% avseende deras cloudtjänster från och med 1 februari 2024. Nu har vi även fått besked att övriga leverantörer kommer att genomföra diverse prisjusteringar.

Bakgrunden till prisjusteringarna är det instabila världsläget och den globala inflationen som medför dyrare omkostnader kring såväl infrastruktur som lönekostnader. Utöver detta bidrar den fortsatt svaga kronan också till att priserna heller inte kan bibehållas på nuvarande nivå. Justeringen från vår sida kommer att ske med olika procentsatser beroende på tjänst. Vissa tjänster omfattas inte av någon justering alls (0%) medan vissa indexeras enligt LCI (i år ca 4%) medan andra höjs desto mer (upp till 10%).

Vi är otroligt tacksamma för alla våra kunder och värdesätter våra samarbeten väldigt högt. Därför har vi under 2023 tagit beslutet att återinvestera ännu mer i personal och kundnöjdhet. Det sker redan nu av både nya system (under pågående implementering) där man som kund bl.a. kommer få möjlighet till en kundportal samt vidareutbildningar för personalen för att kunna tillhandahålla ännu snabbare service/support. Mer information om detta framkommer i årskrönikan.

Vid frågor angående prisjusteringen går det bra att kontakta Jimmy Gehrke, VD

Jimmy.gehrke@accesit.se