Hem / Nyheter / 2022 – Ett år präglat av orden Ny och Nytt
AdobeStock_507064276

Så börjar kalenderåret 2022 närma sig sitt slut och den digitala pennan har fått ”vässas” för att utforma den första av många kommande årskrönikor av undertecknad. För många har Accesit varit en välkänd kommunikationsleverantör i Mälardalen i över 10 år. Under April 2020 gick också startskottet för det ”nya” Accesit när dåvarande delägare Daniel Pettersson blev ensam ägare av företaget vilket medförde en ny ledning och där undertecknad fick förtroendet att axla VD-rollen.

Med kontinuerliga och nära dialoger sinsemellan, påbörjades ett arbete kring att bygga ett förstärkt och förnyat varumärke och även att förtydliga företagets visioner och värderingar för såväl medarbetare som kunder. Som ett första steg i att visa upp det nya Accesit, påbörjades hösten 2020 ett arbete med att skapa en ny grafisk profil. Målet var en ny modern logotyp, nya uppdaterade typsnitt och en ny tillhörande färgpalett och där allt sedan lanserades tillsammans med en ny tilltalande hemsida som pricken över i:et.

woman using Smartphone. Blank screen mobile phone for graphic di
Skärmbild 2022-06-16 160734

Nytt kontor

Med en kontinuerlig tillväxt av anställda var det viktigt för oss att säkerställa att den familjära och tighta teamkänslan består även när vi växer och blir fler. Mitt i en pandemi där alla pratade om "kontorsdöden" och distansarbete som det nya svarta, gick vi vår egen väg och valde att bygga ett avsevärt mycket större kontor. Detta eftersom vi kände att det ena arbetssättet nödvändigtvis inte behövde utesluta det andra.

Med en ny kontorsyta, tre gånger större än tidigare, var vi övertygade om att vi byggde rätt bas för framtiden. Målsättningen var att kunna erbjuda både medarbetare och kunder ett rymligt, roligt, kreativt och inbjudande kontor i wow-tappning som de kan besöka när helst de önskar - och OJ, vilken fantastisk feedback vi fick fått sen flytten i juni. Stort tack!

kontor2
kontor

Nya medarbetare

Någonting jag tycker är extra roligt att berätta är att 2022 också var året där vi växt allra mest personalmässigt med en personalökning om ca 30%. I skrivande stund är vi 20st anställda som alla bidrar till en fantastisk harmoni och inte minst ovärderlig kunskap.

För att också uppnå visionen om en väsentligt förbättrad kundkommunikation var en av de roller som tillsattes under året en marknadsansvarig. Den nya rollen ger oss nu möjlighet att nå ut på ett dedikerat, löpande och informativt vis till alla kunder med information om hur marknaden/branschen förändras och vad man som företagare bör ha i åtanke - och inte minst behöver agera kring. Vi ser fram emot er löpande feedback för att göra innehållet så relevant som möjligt.

Vad händer 2023?

I en tid när övriga kostnader tenderar att skena har vi fått förfrågan från många kunder om det är möjligt att få IT och telefoni till ett fast pris för att lättare kunna budgetera kommande år utan att behöva göra avkall på funktion. Från årsskiftet kommer vi därför arbeta mer fokuserat efter en standardiserad supportmodell med färdiga paket som spänner från det grundläggande behovet, till paket som innehåller allt. Tanken är att man som kund själv bestämmer omfattning. Fördelen med fastprispaket är att administrationen minskar för alla parter, samtidigt som vi blir mer involverade i våra kunders dagliga utmaningar då vem som helst på företaget kan ringa och be om hjälp - samtidigt som ni vet att det inte påverkar kostnader.

Inom IT-branschen ser vi också en påtagligt ökad mängd malware, virus och phising-attacker vilket inte minst återspeglas i alla nya motverkande tjänster som släpps från olika partners. Utöver att utvärdera dessa kommer vi under året också utveckla vårt arbete kring standardiserade, managerade och säkra lösningar med tillhörande tydliga processer. Det görs för att både kunna förebygga, identifiera och åtgärda potentiella felkällor så effektivt som möjligt och på så vis minimera nertiden för alla parter. För att kunna genomföra detta på bästa sätt förväntas vi också utöka teknikavdelningen med fler medarbetare under nästa år och vi kommer även föra dialog tillsammans med våra kunder om behovet kring utökade supporttider.

Vänder vi blicken mot telekom sker nu ett stort paradigmskifte i mobilnätet samtidigt som telekomkostnaderna förväntas öka för företagen. Då 2G & 3G-nätet ska vara avvecklat senast 2025 kommer all mobilkommunikation framöver enbart ske över 4G respektive 5G. Det innebär redan nu att val av mobiloperatör och telefonmodell blir allt viktigare, men också att det kan uppstå vissa förändringar täckningsmässigt mot vad man är van vid.

Utöver omställningen och kostnaderna kopplade till detta, har vi även elpriser som vecka efter vecka skjuter i höjden. Kostnaden för att strömförsörja mobilmasterna är på rekordnivåer vilket också kräver nya åtgärdsreformer. Telia har bl.a. aviserat att de kommer höja abonnemangspriserna och övriga operatörer förväntas göra motsvarande. Hur mycket är dock oklart.

Till detta har frågan ställts om det är möjligt att släcka ned vissa mobilmaster under delar av dygnet där få enheter är uppkopplade. Dels för att hjälpa samhället spara ström, dels för att sänka driftkostnaderna. Även om nedsläckning kan anses mindre trolig så är det samtidigt ett nytt inslag i debatten värd att beakta.

Ser man till marknadens olika växelplattformar återfinns i stort samma grundfunktionalitet mellan dessa. Men börjar man titta lite djupare blir det allt större skillnader. Ett av de mer tydliga exemplen på detta är teamstelefoni som fungerar nästintill helt olika beroende på växellösning.

De operatörsoberoende växlarna är också de lösningar som fortsättningsvis förväntas stå för den största användarökningen då flexibilitet blivit en allt viktigare punkt vid val av lösning. Därför känns det också helt rätt att vi under 2023 utökar tjänsteportföljen med ett nytt partnersamarbete och med en plattform vi tror otroligt mycket på. Mer information om detta släpps redan under Q1.

Avslutningsvis vill jag tacka såväl alla befintliga som nytillkomna kunder för ett fantastiskt roligt 2022 och vi ser fram emot att få fortsätta dialogerna under 2023. God jul och gott nytt år!

 

Vid "pennan",

Jimmy Gehrke
VD, Accesit Norden AB

jimmy

Relaterade nyheter

kontor2
kontor