Fildelning i molnet

Fillagring förekommer i alla former av organisationer eftersom kund-, och leverantörsinformation, prislistor, offerter, anställningsinformation, avtal m.m. behöver sparas och lätt kunna hittas när de behövs. Det är det smart att ha en gemensam fildelning i molnet.

En gemensam fildelning i molnet innebär även att det behöver finnas en möjlighet att ångra händelser såsom om en användare råkar ta bort en fil, ändra innehållet i en fil utan att spara den som en ny version etc. När sådana situationer inträffar behöver en återställning göras vilket oftast samtidigt påverkar mer än bara den eller de filer som var tänkt. Utöver alla dessa faktorer behöver informationen inte bara lagras och hållas säker, utan måste allt oftare även tillgängliggöras så att den är nåbar såväl på kontoret, som utanför kontoret.

På Accesit arbetar våra egna tekniker med att ta fram lösningar för att ligga i framkant. Vi har välbeprövade programvaror som kombinerar backupfunktioner (manuell /semi/ helautomatisk) med en gemensam fillagringsyta som du dessuom kan dela mellan både interna och externa personer.  

  • Arbeta vart du vill, dygnet runt alla dagar om året

  • Gemensam eller personlig fillagring med flexibelt utrymme

  • Samarbeta bättre med delade filer och mappar

  • Säkerhetskopiera vad du vill, när du vill och hur du vill

Vill du bli kontaktad?

Vi på Accesit är din personliga IT-partner som kan hjälpa dig med allt från telefoni, företagsväxlar och serverlösningar till IT-drift, mail och dokumenthantering.
Vi gör det enkelt för dig att driva företag genom att hålla koll på din IT.

 

Fördelar med filstruktur

  • Backup – Säkerhetskopierar filer manuellt, semiautomatiskt (vid angivet tillfälle) eller helautomatiskt (varje gång en fil sparas sker en direktsäkerhetskopiering) från önskade mappar. Därtill finns möjlighet att återställa filer 6 månader tillbaka i tiden
  • Rättighetsbaserad fillagring – Inga lagringsbegräsningar. Varje användare kan få ett individanpassat lagringsutrymme och tillgång till de filer och mappar dennes roll kräver. Därtill får varje individ en egen personlig mapp som endast denne kan nå.
  • Omfattande tillgänglighet – Tillgång till dokument varifrån man än befinner sig via både dator, online och mobilapp.
  • Rättighetsbaserad dokumentdelning – Dela med önskade personer såväl innanför som utanför organisationen.