Driftavtal IT & extern IT-avdelning

Driftavtal IT – I takt med att allt fler produkter och lösningar blir nätverksanslutna så förändras såväl arbetssätt som vikten av tillgänglighet. Tidigare var det vanligt att den egna organisationen hade en eller flera interna medarbetare som tog hand om IT-miljön. När driftavtal för IT är ryggraden i organisationer får medarbetarna snabb och rätt hjälp på en gång. Ett vanligt första steg är att företaget kontaktar en IT-konsult för driftavtal IT, vilket oftast är en quickfix, men samtidigt en logisk och reaktiv handling -ungefär som att ringa brandkåren när det börjar brinna istället för att se till att det inte börjar brinna i första taget.

Med oss som IT-partner kan du känna dig helt trygg eftersom vi kan vara både den snabba och reaktiva lösningen, men även den långsiktiga och strategiska lösningen! Det blir allt vanligare med integrationer mellan produkter och tjänster för att få ut maximal nytta av alla system, vilket kräver både en bredare och mer djupgående kompetens.

Vi är en väletablerad IT-leverantör som har våra egna certifierade, utbildade och erfarena tekniker för att hjälpa dig med alla typer av ärenden. Allt från vardaglig drift med reaktiv och förebyggande service, implemenation och integrationer till vanlig användarsupport. Vårt fokus är oerhört mycket på helpdesk och support eftersom vi vet att det är där kundnöjdhet skapas.

  • Vi hjälper dig att förebygga problemen innan de inträffar

  • Om något trots allt skulle inträffa så finns vi redo

  • Vi har en lång erfarenhet av IT, med egen personal

  • Vi är alltid certifierade och rätt utbildade

Vill du bli kontaktad?

Vi på Accesit är din personliga IT-partner som kan hjälpa dig med allt från telefoni, företagsväxlar och serverlösningar till IT-drift, mail och dokumenthantering.
Vi gör det enkelt för dig att driva företag genom att hålla koll på din IT.

 

Med ett driftavtal från Accesit får du många möjligheter till att fokusera på annat

  • Budget för IT – Du får en IT-budget som håller eftersom det blir tydligt vad IT kommer kosta
  • Frigör tid – Du frigör tid och resurser till andra, viktigare projekt för verksamheten
  • Nöjdare personal – Du får nöjdare medarbetare eftersom våra dedikerade resurser finns att tillgå oavsett om det är er egen IT-personal eller övriga medarbetare som behöver hjälp.